ΠΗΓΗ : ΔΕΠΑ

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εκπεμπόμενοι ρύποι σε σχέση με άλλα καύσιμα  κατά την καύση σε μονάδα ατμοπαραγωγής σε mg/MJ εισαγόμενης θερμότητας καυσίμου

Τύπος καυσίμου Σωματίδια Οξείδια του Αζώτου Διοξείδιο του Θείου Μονοξείδιο του Άνθρακα Υδρογονάνθρακες
Κάρβουνο 1.092 387 2.450 13 2
Μαζούτ 96 170 1.400 14 3
Ντήζελ 6 100 220 16 3
Φ.Α. 4 100 0,3 17 1

 

Πηγή: Συμπλήρωμα Α στον «Κατάλογο των Εκπεμπόμενων στον Αέρα Ρυπαντών», Οκτώβριος 1986, Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ

2017-10-04T11:25:22+03:00

About the Author:

Leave A Comment